2022: Kurs for ansatte og foreldre

Hjem » Arkiv » Hallingdal Pride 2022 » 2022: Kurs for ansatte og foreldre

Torsdag 27. oktober 2022 vil det bli gjennomført to kurs ved Gol skule i anledning Hallingdal Pride 2022:

  1. Et kurs for skolens ansatte.
  2. En samling på kvelden foresatte ved skolen.

Lærere og foreldre har blitt invitert direkte av skolen.

Kursene og samlingen er med Rosa kompetanse, som er fagavdelingen i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Rosa kompetanse tilbyr kompetanseheving til skoleansatte og lærerstudenter, fagavdelingen tilbyr kunnskapsbaserte og praksisnære kurs i tråd med læreplaner i skolen om kjønns- og seksualitetsmangfold, variasjon i familieformer, normer og inkluderende praksis, som alle er temaer som er nært knytta til mangfold, utenforskap og minoritetsperspektiver.

Hjem » Arkiv » Hallingdal Pride 2022 » 2022: Kurs for ansatte og foreldre