2022: Regnbogemesse i Ål kyrkje

Hjem » Arkiv » Hallingdal Pride 2022 » 2022: Regnbogemesse i Ål kyrkje

Sundag 30. oktober kl.19.00

Eit ope rom for alle.

For fyrste gong i historia blir det messe i regnbogens teikn i Ål kyrkje. Vi ynskjer å vise at kyrkja har eit uendeleg stort mangfald, som i ein regnboge, og at våre verdiar som likeverd og nestekjærleik blir halde fram som samlande og opnande.

Sokneprest Geir Wiknes leier regnbogemessa, saman med fleire.
Stein Torleif Bjella, Lars Inge Tverberg, Geir Wiknes, Sveinung Hansen, Janne Sukka med fleir.

Meir program kjem.

Me ynskjer mangfaldet velkomen og ser med dette fram til ein flott avsluting av årets Hallingdal Pride.

Arrangør: Kyrkjene i Ål i Hallingdal

Hjem » Arkiv » Hallingdal Pride 2022 » 2022: Regnbogemesse i Ål kyrkje